#### <span style="color:#f8f8f8">Vítejte v portálu pacienta</span>
### O Portálu Portál pacienta umožňuje občanům vzdálený přístup k vlastním zdravotním záznamům vedeným v informačních systémech připojených zdravotnických zařízení. Zdravotnická dokumentace přitom zůstává uložena pouze u poskytovatelů zdravotnických služeb. Zdravotní portál také umožňuje objednávání zdravotních služeb (rezervaci termínu) ve zdravotnických zařízeních, a to i bez nutnosti předchozí registrace.